Okna kuloodporne

okna_kuloodporne_fb

fb7


Okna kuloodporne wykonywane są według polskiej i europejskiej normy
PN-EN 1522:2000. Stanowią zabezpieczenie w wymaganej klasie kuloodporności przegród, okien stałych lub rozwieralnych.

Badania przeprowadzone przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej potwierdziły odporność naszych okien we wszystkich klasach kuloodporności - odporność na ostrzał amunicją pistoletową i karabinową.
Jako jedyny producent w Polsce posiadamy certyfikat najwyższej klasy kuloodporności - FB7, świadczący o odporności okna na ostrzał z broni snajperskiej.

W zależności od przeznaczenia okien oraz wymogów Klienta, wykonujemy okna kuloodporne stalowe lub aluminiowe do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz chronionych pomieszczeń.

Szeroki wachlarz stosowanych przez firmę MEGAL profili kuloodpornych, umożliwia wykonanie okien o podobnym wyglądzie do istniejącej ślusarki okiennej, dzięki czemu pomieszczenie chronione nie wyróżnia się od pozostałych w obiekcie.

Otwarte okna pełnią jedynie funkcję osłaniającą i nie spełniają wymogów dotyczących odporności antywyważeniowej i kuloodpornej.

Ze względu na użycie zróżnicowanych materiałów podczas produkcji, kolor konstrukcji i wypełnień mogą różnić się od siebie.

20140723_095550_01

INSTRUKCJA MONTAZU OKIEN ALUMINIOWYCH KULOODPORNYCH
  

1. Umieścić okno w otworze.
2. Sprawdzić szerokość szczelin pomiędzy ramą a ścianą- po obu stronach okna.
3. Oznaczyć miejsca, w których można zamocować okno.
4. Zaznaczyć granice progu okna w celu określenia miejsca jego zamontowania.
5. Wyjąć okno, przygotować ościeżnicę do montażu (ustalenie położenia kotew ).
    Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie mniejszych niż480 mm
    na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic.
6. Umieścić okno w otworze sprawdzając jego poziomą i pionową pozycję.
7. Sprawdzić czy przestrzenie po obu stronach okna są symetryczne.
8. Ustalić pozycję ramy przy pomocy klinów.
9. Sprawdzić czy obie przekątne okna są równe.
10.Dogiąć kotwy do muru lub elementów konstrukcyjnych ściany.
11.Zamocować ościeżnicę za pomocą elementów mocujących dobranych do rodzaju ściany.
12. Wypełnić szczeliny wokół ościeży okna materiałem zapewniającym wymagany poziom bezpieczeństwa.
13. Wykonać obróbkę glifów.

 

Uwaga:

 W oknach aluminiowych kuloodpornych otwory odwadniające znajdują się w dolnej części
ościeżnicy w odległości 25mm od jej zewnętrznej krawędzi.
W związku z powyższym parapet zewnętrzny należy zamontować w taki sposób,
aby otwory odwadniające nie zostały zasłonięte.