Instrukcja montażu podajnika kasowego

monta_podajnik_01_01